Ban điều hành Thể hiện các giá trị chính của Tập đoàn qua hành động

BAN ĐIỀU HÀNH

1. Lợi thế khác biệt về đội ngũ nhân lực:

Lợi thế chính của Tập đoàn là dựa trên mạng lưới đội ngũ nhân lực quốc tế, bổ sung cho nhau, với trục nhân lực Pháp - Việt, từ lịch sử của Tập đoàn, mở ra những văn hóa khác.

2. Chủ tịch – Nhà sáng lập Tập đoàn:

 

Ông TRAN VAN PHU
(http://www.phutranvan.com)

Mr PHU TRAN VAN
Chủ Tịch – Nhà Sáng Lập Tập Đoàn Financière B'lao (trước đây là Corèle International, từ năm 1988 đến nay)
41 năm kinh nghiệm bao gồm 38 năm tại các vị trí điều hành cao cấp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau tại Pháp và Âu – Châu.

Ông Trần Văn Phú  phát triển với nhiệt huyết nhiều hành động trong cộng đồng: Ông đã viết cuốn sách: "Vực dậy nước Pháp và Âu Châu - Nền Dân Chủ Dấn Thân" -  Nhà Xuất Bản  Le Cherche Midi  Paris - Phát hành vào năm 2011 - Giải thưởng Cresus 2011 được trao tại Quốc Hội Pháp vào tháng 7 năm 2011. Ông vạch rõ trong cuốn sách sự tương tác chặt chẽ giữa Mục tiêu - Thành quả xã hội với yêu cầu cao và Mục tiêu - Thành quả kinh tế, để dẫn mọi tổ chức về con đường phát triển bền vững.

Trong khung cảnh đó, Ông đã và sẽ hành động trong những Hội thảo, Truyền hình, Truyền thanh, Báo chí, để thúc đẩy lộ trình này, ông đã và sẽ hành động trong các trường được gọi là “khó khăn” tại Pháp, đặc biệt trong khung cảnh của Chương trình Bình đẳng Cơ hội của trường Đại học Paris-Dauphine.

2.1 Tự do:

Tự chủ, độc lập, tiên phong:

 • Đã làm việc 100% tự lập (đi dạy kèm) từ năm 14 tuổi tại Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam;
 • Điều động vào năm 23 tuổi một bộ phận 15 thành viên Pháp trung bình 35 tuổi tại một công ty Pháp trụ sở gần thủ đô Paris, điều động như thế trong 5 năm liền, trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc tài chánh và phát triển, tại trung ương của tập đoàn đó vào năm 28 tuổi;
 • Đã rời trách vụ lãnh đạo trong các Tập đoàn Pháp để thành lập công ty, từ tay trắng, đầu tư vào Việt Nam, với Giấy phép đầu tư nước ngoài số 1 tại Việt Nam, vào năm 1988, ngay khi luật đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam vừa mới được ban hành. Vào thời điểm này, kinh tế Việt Nam ngưng trệ, viễn cảnh không mấy sáng sủa, ít người, ít Việt kiều có ý tưởng khai phóng đó.

2.2 Trách nhiệm:

 • Đối với gia đình:
  • Hỗ trợ trực tiếp về tài chánh người mẹ của mình ngay từ năm 14 tuổi với sinh lực của chính mình (đi dạy kèm)
  • Tiếp tục bền bỉ hỗ trợ về tài chánh gia đình của mình (một gia đình lớn với 11 anh chị em) trong những năm tiếp theo; hỗ trợ này có tính cách quyết định từ Pháp nơi sinh sống mới, kể từ năm 20 tuổi, trong những năm sau chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự cạn kiệt về tài chánh của gia đình.
  • Động lực quan trọng của công cuộc đầu tư trực tiếp sinh lực vào Việt Nam vào năm 1988, vào năm 33 tuổi, vẫn là gia đình: tạo lập, qua đào tạo thực tiễn, một nghề nghiệp ổn định cho các anh chị em của mình để tạo lập sự tự chủ bền vững.
 • Đối với xã hội:
  • Động lực quan trọng của quyết định vào năm 1988 là góp phần thực tiễn vào công cuộc khởi đầu xây dựng lại đất nước Việt Nam.
 • Trách nhiệm xã hội củng cố và bền vững qua đào tạo đề cập ở trên: khởi đầu tại Việt Nam và tiếp nối tại Pháp, đất nước trụ sở của Tập Đoàn Financière B'lao, đất nước đã đón tiếp ân cần và có trách nhiệm trả lại.
 • Trách nhiệm trở về xã hội đạt vận tốc dứt khoát với chương trình thiết lập Quỹ xã hội phi lợi nhuận, tiếp quản đa số hiệu quả của Tập Đoàn Financière B'lao.

  Cương lĩnh chính của quỹ này là đầu tư vào các công ty:
  • hoạt động trong các ngành nghề khác Tập Đoàn Financière B'lao – với ưu tiên những công ty hoạt động trong trục Pháp hay Việt
  • chia sẻ những giá trị chính với Tập Đoàn Financière B'lao
  • phát triển, với sự xúc tác của Tập Đoàn Financière B'lao, sự nối kết với hệ thống đào tạo ngay tại những vùng hoạt động của các công ty đó, theo phương án kinh nghiệm của Financière B'lao.